Proxecto cofinanciado por Igape, Xunta de Galicia e Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional do Programa Operativo 2014-2020.

  • Xunta de galicia
  • Feder
  • Igape
  • Galicia

Mieles Anta, S.L. participa nun proxecto de internacionalización, operación cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional programa operativo Feder Galicia 2014-2020.

  • Homelogo

Como apoio ao proceso de internacionalización, Mieles Anta, S.L. ten axuda concedida pola Xunta de Galicia a través do Igape cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder de Galicia 2014-2020, OT3 Conseguir un tecido empresarial máis competitivo.

Unha maneira de facer Europa.

O obxectivo principal destas axudas é incentivar e estimular o comercio exterior galego e a internacionalización das pymes galegas. O resultado que se pretende é aumentar a base de empresas exportadoras e consolidar a presenza de empresas galegas nos mercados internacionais .

  • Homelogo

A Unión Europea, a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (Feader), apoia a realización dun proxecto desta empresa consistente en melloras tecnolóxicas na industria de envasado de mel, cun investimento de 103.808,80€, para o que se lle concedeu unha axuda pública total de 41.523,52€ (75% financiada polo Feader). Con este proxecto a empresa pretende mellorar a calidade e a trazabilidade dos seus produtos.